Domeniul restituirii imobilelor si recontitituirii dreptului de proprietate

Avem experienta de 10 ani in domeniul revendicarii proprietatilor confiscate abuziv de regimul comunist si a reconstituirii dreptului de proprietate in baza legilor fondului funciar, oferind activitati de reprezentare in fata autoritatilor administrative si judiciare.

Acest domeniu presupune atat o cunostere foarte buna a tuturor modificarilor legislative intervenite, cat si o buna cunoastere a istoriei evolutiei administrativ- teritoriala, deoarece intr-o prima faza munca avocatului presupune cercetarea arhivelor oricarei institutii care ar putea detine un act de proprietate/schita sau orice alt inscris care ne-ar putea ajuta sa dovedim existenta dreptului de proprietate si preluarea lui de catre Stat.

Serviciile juridice in acest domeniu include, de exemplu:

  • identificarea actelor care fac dovada dreptului de proprietate;
  • adrese/notificari catre autoritatile competente;
  • reprezentarea in litigiile care au ca obiect obligarea Primarului/sau a unitatii detinatoare de a emite dispozitie, dupa caz decizie de restituire in natura a imobilului;
  • evacuarea eventualilor chiriasi, anularea contractelor de inchiriere/ concesiune incheiate cu incalcarea dispozitiilor legale;
  • intabularea dreptului de proprietate si incheierea procesului verbal de predare-primire;
  • obligarea autoritatilor competente de a emite decizie cu cuantumul despagubirilor si titlurile de valoare;
  • obligarea autoritatilor competente de a analiza cererea de reconstituire a dreptului de proprietate si de a emite Hotarare sau Ordin, dupa caz;
  • obligarea autoritatilor competente de a emite titlul de proprietate;
  • litigii ce au ca obiect nulitatea titlului de proprietate emis in temeiul legilor fondului funciar;
  • obligarea autoritatilor competente de a plati despagubirile cuvenite in temeiul Legii 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;