Asociatii si Fundatii

Asociatiile si Fundatiile infiintate de biroul nostru au avut scopuri variate: sociale, culturale, educative, sportive, etc.

Biroul nostru acorda servicii de:

  • redactare a actelor de infiintare;
  • reprezentarea in camera de consiliu in vederea infiintarii;
  • acorda asistenta in vederea convocarii Adunarii Generale a Asociatilor/Consiliului Director si intocmirii procesului verbal prin care se hotaraste modificarea actelor Asociatiei/Fundatiei;
  • consultanta in vederea indeplinirii obiectivelor propuse;